Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση της πισίνας σας. Σας εγγυώμαστε σοβαρότητα
και υπευθυνότητα λόγω του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού μας.

Μία συντήρηση περιλαμβάνει

• Έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού
• Έλεγχο των χημικών και ρύθμιση αυτών με ειδικές μετρήσεις
• Καθαρισμό μηχανοστασίου
• Καθαρισμό φίλτρου και αντλίας
• Καθαρισμό της πισίνας σας
• Έλεγχος στάθμης δεξαμενής και καθαρισμό της επιφάνειάς της

Επικοινωνία

6972720468

Ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.